PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie

NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY

Sprzedawca na podstawie Umowy wyda Konsumentowi i przeniesie na niego własność następujących towarów:
L.p.
Nazwa towaru i jego główne cechy 1)
Ilość   Cena jednostkowa (brutto)  Łączna wartość (brutto)  Jednostkowa  Cena promocyjna (brutto) 2) Łączna promocyjna wartość (brutto) 2)

Koszt dostawy: Cena Łączna Promocyjna Cena Łączna (2)
1. Szczegółowe informacje o towarze i jego cechach dostępne są w materiale informacyjno-reklamowym nr
przekazanym Konsumentowi wraz z niniejszym formu-
larzem informacyjnym.
2.  W YPEŁNIĆ W PRZYPADKU WYRAŻENIA PRZEZ KONSUMENTA WOLI ZWIĄZANIA SIĘ UMOWĄ W RAMACH PROMOCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z promocji, Cena Łączna oznacza Promocyjną Cenę Łączną, o ile w niniejszym formularzu wyraźnie nie wskazano inaczej. Promocja trwa od dnia 2)....................do dnia 2).................................... włącznie (okres obowiązywania promocji).

Warunkiem skorzystania z promocji jest:
– Dokonanie zakupu towaru objętego promocją w okresie obowiązywania promocji;
– Zapłata Promocyjnej Ceny Łącznej przez Konsumenta w terminach i wysokości określonych w Umowie.
– Jednocześnie Konsument przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż w przypadku jakiegokolwiek uchybienia terminom bądź wysokościom płatności traci prawo do Promocyjnej Ceny Łącznej
i tym samym będzie zobowiązany do zapłaty Ceny Łącznej
– Pozostałe warunki promocji 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
4594