PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie

NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY

1. Konsument zawierając Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy), ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie z dopiskiem na kopercie – wyłącznie jednak w celu usprawnienia procedury odstąpienia – „Odstąpienie”. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
2. Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumentaz dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: Ustawa), ale nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kawa, kosmetyki, suplementy diety), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia towarów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru towaru od Konsumenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Konsumentem terminu odbioru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.

Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].