FAQ dla Medolight

\r\n
  \r\n
 1. Jaka jest wielkość aparatu Medolight?
 2. \r\n
\r\n

Aparat jest wielkości dłoni dorosłego człowieka. Jego wymiary to 13 cm długości, 7 cm szerokości oraz 4,2 cm grubości.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Ile jest diod w aparacie?
 2. \r\n
\r\n

W aparacie jest 108 diod elektroluminescencyjnych.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Dlaczego nie wszystkie diody w aparacie świecą?
 2. \r\n
\r\n

W aparacie 54 diody generują fale elektromagnetyczne z zakresu światła czerwonego, które widzimy oraz 54 diody z zakresu bliskiej podczerwieni niewidocznej dla ludzkiego oka.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Z jakiej odległości stosować naświetlanie aparatem Medolight?
 2. \r\n
\r\n

Aparat Medolight jest aparatem do kontaktowej terapii światłem, należy go stosować bezpośrednio na ciało. W przypadku zmian chorobowych skóry (rany, ropnie, wrzody), należy się naświetlać, nie dotykając miejsc chorobowych z odległości do5 mm.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Ile jest programów naświetlania w aparacie Medolight?
 2. \r\n
\r\n

W aparacie jest 5 programów: 1 – światło ciągłe, 2 – światło pulsujące 10 Hz, 3 – światło pulsujące 600 Hz, 4 – światło pulsujące 3 kHz, 5 – światło pulsujące 8 kHz)

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jakie jest podstawowe działanie poszczególnych programów?
 2. \r\n
\r\n

W program 1 następuje uzupełnianie deficytu energii, w programie 2 działanie tonizujące całego organizmu (wzmacniające), w programie 3 uśmierzanie monotonnego bólu, w programie 4 intensywne dostarczanie energii, w programie 5 działanie przeciwzapalne, uśmierzanie ostrego bólu

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Dlaczego widzimy światło pulsujące tylko na drugim programie?
 2. \r\n
\r\n

W aparacie mamy 5 programów naświetlania.

\r\n

Program pierwszy to światło ciągłe, program drugi światło pulsujące widoczne dla ludzkiego oka, w pozostałych programach światło również pulsuje, lecz jego zakres nie jest widoczny dla ludzkiego oka.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Czy Medolight działa na baterie, na akumulator czy włączamy go bezpośrednio do kontaktu?
 2. \r\n
\r\n

Medolight jest zasilany z akumulatora.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jaka długa jest „żywotność” akumulatora?
 2. \r\n
\r\n

Można przyjąć, że akumulator wystarcza na trzy lata.

\r\n

Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego używania. Jeśli używamy aparatu, gdy jest podłączony do prądu, wówczas skracamy żywotność akumulatora.

\r\n

Należy przed kolejnym podłączeniem do ładowania całkowicie rozładować akumulator.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Czy można używać aparatu Medolight w trakcie jego ładowania?
 2. \r\n
\r\n

Można z zachowaniem szczególnej ostrożności, lecz nie zalecamy tego ze względu na akumulator, któremu nie służy takie użytkowanie. Skraca wytrzymałość akumulatora.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jak długo powinien działać aparat na poszczególnych programach po naładowaniu?
 2. \r\n
\r\n

Aparat powinien działać około 60 minut.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jaki jest okres gwarancji?
 2. \r\n
\r\n

Okres gwarancji to 5 lat.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Czy można używać aparatu jak świeci się czerwona dioda „BAT’?
 2. \r\n
\r\n

Jeśli po włączeniu aparatu dioda „BAT” zapala się na czerwono zaleca się podłączyć ładowarkę. Jeśli w trakcie naświetlania zapali się czerwona dioda „BAT” można kontynuować naświetlanie.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jak dezynfekować/czyścić Medolight? I czym?
 2. \r\n
\r\n

Aparat najlepiej czyścić jednorazowym gazikiem dezynfekującym. Należy zachować szczególną ostrożność, aby płyn z gazika nie przedostał się do aparatu.

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Jak ustawić czas naświetlania? 2-4-6-8-10 min?
 2. \r\n
\r\n

Po włączeniu aparatu czas naświetlania jest już ustawiony na 2 min. Przyciśnięcie przycisku „TIME” na aparacie powoduje zwiększenie czasu naświetlania o kolejne 2 minuty (tak do 10 minut) .